Vítejte na webových stránkách mateřské školy Zlaťáček

 

REŽIM K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Informace k návratu ze zahraničí čtěte zde

 

ZMĚNA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě rozhodnutí Rady města dochází od 1. 9. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 500 Kč. Žádáme rodiče, aby si výši trvalé platby k tomuto datu upravili.

 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI VSTUPU DO MŠ POUŽÍVALI RESPIRÁTOR.

 

PRAVIDLA PROVOZU OD 1. 9. 2021
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu na šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, si vás dovolujeme upozornit na pravidla, kterými se mateřská škola bude řídit od 1. 9. 2020 do odvolání.

· Provoz bude probíhat od 1. 9. 2020 od 6:00 hod do 17:00.

· Stravování bude zajištěno v běžném režimu.

· S dětmi budeme co nejvíce za příznivých klimatických podmínek venku.

· Po převléknutí při vstupu do třídy změří učitelka dítěti teplotu.

· Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé tzn. bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

· V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (co možná v nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít.

· Požadujeme u každého dítěte minimálně 2 roušky pro případ nákazy, které budou mít k dispozici v šatně.

· U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu!

· Při vstupu do mateřské školy je nutné použít dezinfekci na ruce, dávkovače jsou umístěny u každého vchodu.

· Při vstupu do třídy mateřské školy si děti za pomoci personálu řádně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.

· Neprodleně po předání dítěte zákonným zástupcem pedagogovi opustí zák. z. budovu školy.

· Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

 

 

MŠ Malé náměstí 2