Vítejte na webových stránkách mateřské školy Zlaťáček

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ PRO VŠECHNY DĚTI

OD 26. 4. 2021

Provozní doba od 6:00 do 17:00 hod

ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI VSTUPU DO MŠ POUŽÍVALI RESPIRÁTOR.

 

PRAVIDLA PROVOZU OD 1. 9. 2020
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu na šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, si vás dovolujeme upozornit na pravidla, kterými se mateřská škola bude řídit od 1. 9. 2020 do odvolání.

· Provoz bude probíhat od 1. 9. 2020 od 6:00 hod do 17:00.

· Stravování bude zajištěno v běžném režimu.

· S dětmi budeme co nejvíce za příznivých klimatických podmínek venku.

· Po převléknutí při vstupu do třídy změří učitelka dítěti teplotu.

· Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé tzn. bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

· V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (co možná v nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít.

· Požadujeme u každého dítěte minimálně 2 roušky pro případ nákazy, které budou mít k dispozici v šatně.

· U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu!

· Při vstupu do mateřské školy je nutné použít dezinfekci na ruce, dávkovače jsou umístěny u každého vchodu.

· Při vstupu do třídy mateřské školy si děti za pomoci personálu řádně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.

· Neprodleně po předání dítěte zákonným zástupcem pedagogovi opustí zák. z. budovu školy.

· Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

 

 

MŠ Malé náměstí 2