Výsledné pořadí zápisu dětí do MŠ na školní rok 2015 -2016

 

pořadové
číslo
registrační
číslo
dosažený
počet bodů
1
29
7
 přijat/a
2
36
7
přijat/a
3
34
7
přijat/a
4
5
5
přijat/a
5
21
5
přijat/a
6
24
5
přijat/a
7
28
5
přijat/a
8
35
5
přijat/a
9
19
4
přijat/a
10
1
4
přijat/a
11
4
4
přijat/a
12
6
4
přijat/a
13
9
4
přijat/a
14
12
3
přijat/a
15
13
4
přijat/a
16
16
4
přijat/a
17
18
4
přijat/a
18
22
4
přijat/a
19
25
4
přijat/a
20
26
4
přijat/a
21
30
4
přijat/a
22
31
4
přijat/a
23
37
4
přijat/a
24
39
4
přijat/a
25
10
3
přijat/a
26
8
3
přijat/a
27
14
3
přijat/a
28
17
3
přijat/a
29
20
3
přijat/a
30
23
3
přijat/a
31
27
3
přijat/a
32
32
3
přijat/a
33
38
3
přijat/a
34
40
3
přijat/a
35
41
3
přijat/a
36
3
3
přijat/a
37
2
2
přijat/a
38
7
2
přijat/a
39
33
2
přijat/a
40
38
2
přijat/a

 

 

 

Kritéria při přijímání dětí:

  • děti 5 – 6leté, děti s OŠD – 6 bodů
  • děti 4 leté                       – 4 body
  • děti 3 leté                       – 3 body
  • místo trvalého pobytu     – 1 bod
  • děti mladší 3 let v případě nenaplnění kapacity MŠ (naroz. září – srpen) 2-1 bod
  • dále dle pořadí v době zápisu

 

Registrační číslo je číslo, které Vám bylo přiděleno u zápisu.

 

1696886-girl-friends