Zápis dětí do Mateřské školy pro rok 2018/2019

 

 

 

Ve dnech 9. 5 – 11. 5. 2018 od 8. 00 do 12.00 hod. se koná zápis dětí do naší Mateřské školy.

 

Při zápisu je nutné předložit:
  • žádost o přijetí, řádně vyplněnou přihlášku a evidenční list dítěte s potvrzením dětského lékaře
  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • cizí státní příslušníci přinesou též potvrzení o trvalém pobytu

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která jsou uvedena níže.

 

Formuláře s žádostí o přijetí do mateřské školy si mohou rodiče vyzvednout každý den od 10:00 – 12:00 hodin v kanceláři ředitelky školy nebo si je zde mohou stáhnout:

 

Evidenční list str. 1
Evidenční list str. 2
Přihláška ke stravování
Žádost o přijet dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

K zápisu se rodiče dostaví do kanceláře ředitele mateřské školy společně s dítětem. Předloží rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce), žádost, evidenční list dítěte a přihlášku.

 

Evidenční list dítěte a přihláška musí být potvrzeny dětským pediatrem.

 

Po ukončení zápisu jsou vždy zákonní  zástupci dítěte vyrozuměni o výsledku řízení na našich webových stránkách.

 

Jestliže je počet přihlášených dětí vyšší než lze přijmout /vyhl.14/2005, §2, odst.2/, rozhoduje ředitelka školy o přijetí na základě předem stanovených kritérií.

 

Prosíme rodiče, aby veškeré dokumenty související se zápisem dětí předávali do rukou pouze ředitelky nebo zástupkyně školy, a to v uvedeném termínu ve stanovených časech.

 

Pro snadný a rychlý průběh zápisu, žádáme rodiče, aby dbali o řádné vyplnění všech potřebných dokumentů.

 

Kritéria při přijímání dětí

 

Bez ohledu na bodové ohodnocení je přednostně přijímáno dítě rok před nástupem povinné školní docházky (§35, odst. 4 Školského zákona)

 

Pořadí kritéria Kritérium Bodové ohodnocení
1. Věk dítěte 5 let  ( k 1. 9. 2018) –  spádová oblast 5
2. Věk dítěte 4 roky ( k 1. 9. 2018) – spádová oblast 4
3. Věk dítěte 3 roky ( k 1. 9. 2018) – spádová oblast 3
4. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 2
5. Ostatní dle věku a kapacity školy 1

 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum narození. Děti mladší tří let přijímáme pouze, pokud není naplněna kapacita školy.

 

 

 

 

zapis1