Představuje se Vám třída

SLUNÍČKO

 

4 (2)

 

V této třídě dávají dětem radost, učí je, poznávají s nimi nové věci a tvoří různými technikami paní učitelky Věrka a Ivanka.

Vše, co se děti učí, je nabízeno formou hry a prožitkového učení. Naší prioritou je vytvářet dětem radostnou a pohodovou atmosféru ve třídě, a to především podporou kamarádských vztahů (vážit si a respektovat jeden druhého). Součástí takové atmosféry je i estetické prostředí, na kterém se podílejí samy děti.