Představuje se Vám třída

Sluníčko

 

4 (2)

 

V této třídě dávají dětem radost, učí je, poznávají s nimi nové věci a tvoří různými technikami paní učitelky Věrka a Eva.

 

Vše co se děti učí je jim nabízeno formou hry a prožitkového učení. Naší prioritou je vytvářet dětem radostnou a pohodovou atmosféru ve třídě, a to především podporou kamarádských vztahů (vážit si a respektovat jeden druhého), součástí takové atmosféry je i estetické prostředí, na kterém se podílejí i samy děti.