Představuje se Vám třída SLUNÍČKO4 (2)

 

V této třídě dávají dětem radost, učí je, poznávají s nimi nové věci a tvoří různými technikami paní učitelky Věrka a Vendulka. Vše, co se děti učí, je nabízeno formou hry a prožitkového učení. Naší prioritou je vytvářet dětem radostnou a pohodovou atmosféru ve třídě, a to především podporou kamarádských vztahů (vážit si a respektovat jeden druhého). Součástí takové atmosféry je i estetické prostředí, na kterém se podílejí samy děti.

 

O ČEM SI POVÍDÁME….

 

Školní rok 2021/2022

SLUNÍČKO SE NA NÁS SMĚJE aneb ŠKOLKA ZAČÍNÁ

Po prázdninách se vítáme s kamarády, nastává nový školní rok. Jaký asi bude? Jaká dobrodružství nás čekají? Co noví kamarádi? S Palečkem a jeho kamarády se naučíme, že mít kamarády je prima, že si navzájem můžeme pomáhat a společně si hrát a dozvídat se nové, zajímavé věci.

 

Školní rok 2020/2021

OD MARTINA DO VÁNOC PROZPÍVÁME CELOU NOC

Na svatého Martina jsme si vyrobili bílé koníky z ponožek, zpívali jsme písničky, hráli jsme příběh o sv. Martinovi, jezdili na konících. Vyrobili jsme si ve školce peklíčko i nebíčko, hráli jsme si na čertíky, plnili čertovské úkoly a přivítali Mikuláše, anděla i čerta v našem peklíčku, dostali jsme mikulášský balíček a pekelné vysvědčení. Zacvičili jsme si v tělocvičně ZŠ s fotbalovým trenérem. Těšili jsme se na Ježíška ve školce, zazpívali jsme si koledy, poznali jsme Betlémský příběh o narození Ježíška a rozbalili dárky pod vánočním stromečkem. To bylo radosti.

 

NENÍ BABKA JAKO BABKA

Seznámili jsme se se třemi babičkami – Trnkovou, Švestkovou a Šípkovou. Každá nás něco naučila. Trnková nás naučila taneček – Měla babka trnku, naučila nás také pěkně pozdarvit a umět poprosit a poděkovat. Švestková nás naučila, co je smutný a co veselý, jak udělat radost ostatním lidem kolem nás. Upekli jsme i švestkový koláč a švestkové šátečky, na kterých jsme si pochutnali na oslavě narozonenin. Šípková babice nás učila, co je to být zlostný a nenávistný, a jak je to vlastně ošklivé a že je mnohem lepší být dobrý kamarád, umět ostatním pomáhat a mít je rád.

 

VÍTÁME VÁS VE SLUNÍČKU

Na začátku školního roku jsme se seznamovali s novými kamarády. Poznávali jsme svoji značku a značky kamarádů, hráli jsme spolu různé hry a učili se správně si mýt ruce s básničkou „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. Vyrobili jsme si draka Koroňáka a povídali si, jak chráníme svoje zdraví. Vytvořili jsme si třídní Sluníčko přátelství s paprsky z našich dlaní.