Představuje se Vám třída SLUNÍČKO4 (2)

 

V této třídě dávají dětem radost, učí je, poznávají s nimi nové věci a tvoří různými technikami paní učitelky Věrka a Vendulka. Vše, co se děti učí, je nabízeno formou hry a prožitkového učení. Naší prioritou je vytvářet dětem radostnou a pohodovou atmosféru ve třídě, a to především podporou kamarádských vztahů (vážit si a respektovat jeden druhého). Součástí takové atmosféry je i estetické prostředí, na kterém se podílejí samy děti.

 

O ČEM SI POVÍDÁME….

 

Školní rok 2021/2022

Do školky přišla paní se psem, která nás učila správnému chování k pejskům a co dělat, když potkáme nebezpečného psa.

Předškoláci se byli podívat ve škole v první třídě, plnili jsme úkoly s prvňáčky a také jsme navštívili družinu, kde si děti po škole hrají.

Pak už jsme se těšili na jaro, ale nejdříve jsme museli vynést Moranu, hodit jí společně do řeky, aby mohlo přijít jaro.

V únoru jsme si užili zimní karneval.

Zahráli jsme si na Betlém, zpívali jsme koledy – prožili jsme si společně Betlémský příběh.

Pod stromečkem ve školce nás čekalo překvapení od Ježíška- dostali jsme spoustu krásných dárků, se kterými jsme si hráli, poslouchali koledy, vánoční pohádky a těšili se na Vánoce doma.

Zúčastnili jsme se soutěže v muzeu – Vánoční kapřík, společně jsme vyrobili velkého kapříka, kterého jsme pak v muzeu navštívili a prohlédli si i kapříky jiných kamarádů ze škol a školek.

Už se těšíme na Vánoce, tak jsme si ve školce připravili peklíčko, hráli jsme si na čertíky, vařili jsme v pekelném kotli na pekelném ohni, zpívali jsme čertovské písničky, tančili a bubnovali jsme jako čertíci. Také jsme hledali ošklivé a špatné vlastnosti, které jsme v pekelném kotli měnili na dobré. Mikuláš nás pochválil a donesl nám sladkou odměnu.

 

SLUNÍČKO SE NA NÁS SMĚJE aneb ŠKOLKA ZAČÍNÁ

Po prázdninách se vítáme s kamarády, nastává nový školní rok. Jaký asi bude? Jaká dobrodružství nás čekají? Co noví kamarádi? S Palečkem a jeho kamarády se naučíme, že mít kamarády je prima, že si navzájem můžeme pomáhat a společně si hrát a dozvídat se nové, zajímavé věci.

 

Školní rok 2020/2021

OD MARTINA DO VÁNOC PROZPÍVÁME CELOU NOC

Na svatého Martina jsme si vyrobili bílé koníky z ponožek, zpívali jsme písničky, hráli jsme příběh o sv. Martinovi, jezdili na konících. Vyrobili jsme si ve školce peklíčko i nebíčko, hráli jsme si na čertíky, plnili čertovské úkoly a přivítali Mikuláše, anděla i čerta v našem peklíčku, dostali jsme mikulášský balíček a pekelné vysvědčení. Zacvičili jsme si v tělocvičně ZŠ s fotbalovým trenérem. Těšili jsme se na Ježíška ve školce, zazpívali jsme si koledy, poznali jsme Betlémský příběh o narození Ježíška a rozbalili dárky pod vánočním stromečkem. To bylo radosti.

 

NENÍ BABKA JAKO BABKA

Seznámili jsme se se třemi babičkami – Trnkovou, Švestkovou a Šípkovou. Každá nás něco naučila. Trnková nás naučila taneček – Měla babka trnku, naučila nás také pěkně pozdarvit a umět poprosit a poděkovat. Švestková nás naučila, co je smutný a co veselý, jak udělat radost ostatním lidem kolem nás. Upekli jsme i švestkový koláč a švestkové šátečky, na kterých jsme si pochutnali na oslavě narozonenin. Šípková babice nás učila, co je to být zlostný a nenávistný, a jak je to vlastně ošklivé a že je mnohem lepší být dobrý kamarád, umět ostatním pomáhat a mít je rád.

 

VÍTÁME VÁS VE SLUNÍČKU

Na začátku školního roku jsme se seznamovali s novými kamarády. Poznávali jsme svoji značku a značky kamarádů, hráli jsme spolu různé hry a učili se správně si mýt ruce s básničkou „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. Vyrobili jsme si draka Koroňáka a povídali si, jak chráníme svoje zdraví. Vytvořili jsme si třídní Sluníčko přátelství s paprsky z našich dlaní.