Vítáme Vás na stránkách třídy HVĚZDIČKA

„Kdo si s námi bude hrát, ten bude náš kamarád“

V naší třídě se schází 20 malých i velkých kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají. Máme zde k dispozici velké množství námětových koutků, ve kterých si děti rozvíjejí zručnost, tvořivost, předvídavost a tělesnou zdatnost. Během roku navštěvujeme divadlo, kino,  jezdíme na výlety. Děti zvou do školky své rodiče, kde vyrábí společně výrobky k různým tématům a příležitostem. Šikovné děti chodí potěšit na Vánoce a na jaře dědečky a babičky z domova seniorů.

O ČEM SI POVÍDÁME…

KLUCI, HOLKY CHODÍ DO ŠKOLKY

V letošním roce jsme přivítali v naší třídě dva nové kamarády. Připomněli jsme si důležitost ochrany svého zdraví a zaměřili se na dodržování hygienických pravidel. Ke správnému mytí rukou jsme se naučili říkanku „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. Zopakovali jsme si pravidla třídy a formou her upevňovali znalost nových značek. Podpořili jsme kamarádské vztahy a posilovali sounáležitost s třídou Hvězdička.