Vítáme Vás na stránkách třídy HVĚZDIČKA

“Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím”  (staré čínské přísloví)

V naší třídě se schází 20 malých i velkých kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají. Máme zde k dispozici velké množství námětových koutků, ve kterých si děti rozvíjejí zručnost, tvořivost, předvídavost a tělesnou zdatnost. Během roku navštěvujeme divadlo, kino,  jezdíme na výlety. Děti zvou do školky své rodiče, kde vyrábí společně výrobky k různým tématům a příležitostem.

O ČEM SI POVÍDÁME…

Školní rok 2021/2022

ŠKOLNÍ VÝLET NA FARMU KOZODOJ

NAŠE SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

DO ŠKOLY SE TĚŠÍME

Pozvání  do 1. třídy ZŠ na Zlatém Vrchu před zápisem jsme s radostí přijali a podívali se za svými kamarády. Ve škole i školní družině se nám líbilo, byli jsme nadšeni hodinou matematiky a s chutí jsme si vyrobili pod vedením p. vychovatelky v družině papírového zajíčka. Do školy se moc těšíme….

 

HODY, HODY, DOPROVODY

Přiblížili jsme si  tradice velikonočních svátků a připomněli  si některé velikonoční obyčeje a rituály. Užívali jsme si velikonoční zdobení při výrobě velikonoční dekorace – jarní slepičky.

NÁŠ KUFR NYNÍ OTEVÍRÁME, O KVĚTINÁCH A JARNÍM SLUNÍČKU SI POVÍDÁME

Příroda se probouzí a my vítáme první jarní hřejivé sluníčko. Pozorujeme první jarní květiny na zahrádkách i na louce. Zjišťujeme, jak se na jaře probírají k životu stromy a keře. Zapojili jsme svoji představivost a fantazii při výtvarných a pracovních činnostech. “Volám tě, sluníčko, vyjdi aspoň maličko…” se u nás často s chutí zpívá.

 

MĚSÍC ÚNOR VŠICHNI ZNÁME, O NAŠEM TĚLE SI POVÍDÁME

Uvědomujeme si své tělo, jeho části, některé důležité orgány a jejich funkce. Také dokážeme vědomě využívat své smysly. Zároveň jsme zjitili, že dokážeme své tělo poslouchat. Poznáváme, co nám říká, učíme se o něj pečovat. Víme, jak vypadá opěrná soustava – naše kostra.

 

V KORUNÁCH STROMŮ

Divadlo Letadlo nám svým představením udělalo radost…

 

I JÁ JDU, I JÁ JDU NA OLYMPIÁDU

Povídali jsme si o o zimních olympijských hrách a pojmenovali si jednotlivé zimní sporty. Seznámili jsme se s olympijskými symboly, připomněli si naši státní vlajku. Také jsme se naučili naši olympijskou hymnu a s chutí jsme si při pohybové deklamaci zacvičili a zasportovali jako praví olympionici. Stihli jsme i fandit našim sportovcům…

 

ŠKOLKA V POHYBU NÁS BAVÍ

 

NOVÝ ROK TU NYNÍ VÍTÁME A STARÝ DO KUFRU ZAVÍRÁME – OBLEČENÍ V ZIMĚ

Dělali jsme pokusy se sněhem a ledem, zkoumali skupenství vody. Také víme, jaký vliv má zimní studené počasí na to, co si oblékneme a vnímali jsme důležitost jednotlivého oblečení před podchlazením a omrznutím. Připomněli jsme si pohádku O rukavičce a s chutí si ji zdramatizovali.

 

NOVÝ ROK TU NYNÍ VÍTÁME A STARÝ DO KUFRU ZAVÍRÁME – TŘI KRÁLOVÉ

Prožívali jsme povánoční čas  a čas tříkrálový – vyprávěli jsme si zážitky z domova a dělili jsme se o radost z dárečků s druhými dětmi. My Tři králové jdeme k vám….

 

KAŽDÝ Z NÁS UŽ JISTĚ VÍ, JAKÁ JSOU V KUFRU ANDĚLSKÁ TAJEMSTVÍ – VÁNOCE

Nastal čas vánoční – čas společného tvoření, zdobení třídy, zpívání koled a ozdobení vánočního stromečku. S pomocí kouzelné šupinky jsme odhalili ty nejstarší zvyky Vánoc a společně jsme si je užívali. Pro naše nejbližší jsme vyrobili přáníčko se svíčkou. Namalovali jsme si kapříka a pak přišel Ježíšek….

 

 

VÁNOČNÍ KAPŘÍK  V MUZEU V CHEBU

I my jsme se letos zúčastnili tradiční soutěže, kterou vyhlašuje Muzeum Cheb. Na výrobě kapříka se podílely všechny děti ze třídy. 

 

KAŽDÝ Z NÁS UŽ JISTĚ VÍ, JAKÁ JSOU V KUFRU ANDĚLSKÁ TAJEMSTVÍ – ČERT, ANDĚL A MIKULÁŠ

S přicházejícím adventem jsme si dny ve školce užívali čekáním na příchod čerta, Mikuláše a anděla. Naučili jsme se čertovské básničky, tančili jsme čertovskou polku a prožívali rej čertů, když se Lucifer ženil. Povídali jsme si o tom, kdo je vlastně Mikuláš, a proč jej na jeho pouti za dětmi doprovázejí postavy čerta a anděla. Anděl se bude radovat z toho, co děláme dobře, čerta zas potěší každá lidská špatnost. A s jejch pomocí se možná naučíme rozeznávat zlo a dobro.

 

JAKÉ JSOU ZMĚNY PODZIMNÍ, TO NÁM KUFR NAPOVÍ

V říjnu jsme se zaměřili na proměnlivost a rozmanitost podzimní přírody, na určování charakteristických znaků tohoto období. Posbírali jsme si podzimní poklady, které jsme využili ke hře a k dalšímu výtvarnému zpracování – naučili jsme se novou výtvarnou techniku – frotáž. Při grafomotorickém cvičení jsme si nakreslili jablíčko pro červíka Pepíka, toho jsme poskládali z proužků papíru. Z ovoce jsme si připravili salát a s chutí ho snědli. Hodně nás bavila práce s klubíčky – omotáváním vlny jsme vykouzlili barevné listy. V parku jsme vnímali krásu barevných stromů a listů.

 

VE ŠKOLCE SE VÍTÁME,  STARÝ KUFR TAJEMSTVÍ OTEVÍRÁME

Společně jsme si zavzpomínali na prázdniny. Seznámili jsme se s novými kamarády a povídali si o tom, co děláme celý den ve školce. Procvičili jsme si znalost značek a jmen kamarádů. Utvořili jsme si pravidla, která nám pomáhají užívat si společné dny ve třídě i na zahradě co nejlépe. Otevřeli jsme první tajemství, které bylo ukryto ve starém kufru. Z kartonu jsme si vyrobili malé kufříky pro radost – malovali jsme barevnou tuší a kolorovali tuší černou.

 

Školní rok 2020/2021

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Na zahradě ve školce jsme se rozloučili s Michalkou, Diankou a Maruškou. Po společném slibu školáka a zpěvu písniček byly naše školačky ozdobeny šerpou a pak jsme si všichni s chutí zasoutěžili a zazávodili. Ve třídě jsme jim předali dárečky a nastalo srdečné velké loučení.

 

ČMELÁK

Čmelák hraje na basu ve stoje i v kleče….Zazpívali jsme si veselou písničku a čmeláka jsme si z papíru vyrobili. Létal okolo květin jak o závod….

 

SVÁTEK VŠECH TATÍNKŮ

Pro tatínka jsme ke Dni otců nakreslili černou tuší berušku pro radost a vybarvili tuší červenou. 

 

ŠKOLKA V POHYBU V PARKU

Horké letní počasí nás poslalo ze hřiště do stínu v parku a nám se to moc líbilo…

 

MAMINKA MÁ DNESKA SVÁTEK

Vyrobili jsme ke Dni matek pro maminku obrázek – tulipán.

TULI, TULI, TULIPÁN …

…tulí se a není sám, na rozkvetlém záhonku kývá hlavou na stonku. Přivítali jsme jaro novou říkankou, pojmenovali jsme první jarní květiny – petrklíče, sedmikrásky, pampelišky i tulipány. Květiny jsme namalovali, počítali, třídili. Naši malí zahradníci se oně starali na pomyslném záhonku, který postavili z kostiček. Zazpívali jsme si píseň o čmelákovi, kterého jsme si slepováním z papírových srdíček vyrobili a potom se s ním proletěli se mezi květinami.

 

O ZTRACENÉ RUKAVIČCE

Pohádku jsme si poslechli a naučili se vyprávět její děj. Při výrobě rekvizit do pohádky jsme si procvičili grafomotoriku – rovné čáry, kolečka, vlnovky i spirálu, také techniku stříhání, kresbu pastelkami, malbu tuší, znalost barev, názvy některých zvířátek. Pohádku jsme si nakonec zahráli a divadlo jsme si barevnou rukavičkou a stromy v lese vyzdobili. Měli jsme radost, jak se nám dramatizace povedla.

MALÝ ARCHITEKT

Cílem tohoto projektu je výchova dětí k polytechnice.

Pod vedením paní lektorky jsme se seznámili s tím, jak vypadá nákres půdorysu stavby. Pomyslným světelným mečem jsme odkrojili střechu a část zdí naší školky, abychom na ni viděli z ptačí perspektivy. Potom jsme se seznámili s pojmy obvodová stěna, příčka a půdorys. Prohlédli jsme si nákres stavby a podle něj jsme z kostek Lego postavili maketu a podle plánku rozmístili nábytek v jednotlivých místnostech. Docela jsme se zapotili, ale dílo se nakonec zdařilo na výbornou. Těšíme se na další lekci, to se dozvíme, kde se ve stavbě nachází voda, odpady nebo elektřina.

ADVENT S BYLINKOU – ANDĚLSKÉ VÁNOCE

Nastal čas příprav na Vánoce, a tak jsme se pustili do výroby vánočního anděla. Stáčeli jsme kornouty, malovali jsme temperou, stříhali andělské vlasy, nalepovali na andělovy šaty a křídla hvězdičky a sněhové vločky. Pak jsme si sestavili malý papírový Betlém. Nezapomněli jsme ani na zpěv koled a hraní na hudební nástroje. Píseň “Červená, zlatá, zelená – co to asi znamená” zněla každý den a my čekali na Ježíška…

   

 

TĚLOCVIČNA NÁS BAVÍ

Trenéři projektu “Školka v pohybu” prostřednictvím specifických cvičení rozvíjejí  u dětí pohybovou koordinaci, pozornost, týmovou spolupráci a chuť se hýbat. Děti cvičení baví a těší se na něj. 

 

ADVENT S BYLINKOU – ČERTOVINY

Rohatý, rohatý s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý, strakatý…Děti se naučily veselé písně a říkadla o čertech a čertících, čerta si uhlem nakreslily, zatancovaly si čertovskou polku, vyrobily čertovskou čelenku s rohy. Splnily čertovské úkoly – počítaly dárky v mikulášském pytli, doplňovaly čertovskou křížovku, vyjmenovaly a rozlišovaly čertovy pomůcky, dokreslovaly kouř nad pekelným ohněm.  Třídu si čerty a papírovými řetězy vyzdobily, v peklíčku napekly čertovské knedlíky i vdolky, navařily guláš a už se těšily na Mikuláše. Trochu se i bály, ale nakonec se dárečků přece jen dočkaly.

  

BYLINKA RADÍ – KDYŽ SE VENKU ČERTI ŽENÍ

S příchodem konce podzimu jsme se rozhodli pozorovat změny počasí – pozorovali jsme za oknem a při vycházce. Poznatky jsme komentovali, sledovali jsme mraky a přemýšleli, čemu se podobají. Také jsme zkoumali odkud fouká vítr. Potom jsme si mraky namalovali temperou. Naučili jsme se píseň Vítr fouká do komína a vítr jsme za doprovodu reprodukované hudby napodobovali – jak hýbe stromy, listy na stromech, anebo mráčky na obloze. Jednotlivé druhy počasí jsme znázorňovali pomocí symbolů, které jsme pak využívali ke “čtení” počasí v kalendáři. Názvy různých druhů počasí jsme si upevnili při společné hře Bingo. Nakonec jsme zjistili, že se venku někdy opravdu čerti žení….

KOŘENÁŘKA BYLINKA

“Ostružiny, šípky, trnky, jeřabiny, bezinky…..” – ozývá se veselá píseň u Hvězdiček. Přišla k nám postavička jménem Bylinka, která nás seznámila s různými plody podzimu a vysvětlila jejich léčivé účinky pro naše zdraví. Naučila nás tyto plody pojmenovat a poznávat v přírodě. Na oplátku jsme si kořenářku nakreslili, tušemi a vodovkami vybarvili.  Nasbírali jsme kaštany, žaludy, jeřabiny, barevné listí a ozdobili pro ni klobouk. Navlékali jsme pro Bylinku z jeřabin korále a zbylými plody jsme naplnili hrnečky vyrobené z plastelíny. Už víme, že kdo má zdraví chatrné, ať navštíví s námi, jářku, moudrou bábu kořenářku.

   

 

KLUCI, HOLKY CHODÍ DO ŠKOLKY

V letošním roce jsme přivítali v naší třídě dva nové kamarády. Připomněli jsme si důležitost ochrany svého zdraví a zaměřili se na dodržování hygienických pravidel. Ke správnému mytí rukou jsme se naučili říkanku “Aby byly ručičky čisté jako rybičky”. Zopakovali jsme si pravidla třídy a formou her upevňovali znalost nových značek. Podpořili jsme kamarádské vztahy a posilovali sounáležitost s třídou Hvězdička.