Vítáme Vás na stránkách třídy HVĚZDIČKA 

„Kdo si s námi bude hrát, ten bude náš kamarád“

V naší třídě se schází 19 malých i velkých kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají. Máme zde k dispozici velké množství námětových koutků, ve kterých si děti rozvíjejí zručnost, tvořivost, předvídavost a tělesnou zdatnost. Během roku navštěvujeme divadlo, kino,  jezdíme na výlety. Děti zvou do školky své rodiče, kde vyrábí společně výrobky k různým tématům a příležitostem. Šikovné děti chodí potěšit na Vánoce a na jaře dědečky a babičky z domova seniorů.

O ČEM SI POVÍDÁME…

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE, KDOPAK MU JE OTEVŘE? 

Přivítali jsme čápa – nakreslili si ho, vyrobili si čapí čelenku a naučili se Čapí taneček. Přivítali jsme Kapku Toničku, povídali si o koloběhu vody v přírodě a vyprávěli si o nadcházejícím příchodu jara.

ZIMA JE PRIMA

Při nedostatku sněhu jsme se věnovali ochraně zdraví v zimě, zdravému životnímu stylu (vitamíny, cvičení, procházky), správnému oblékání v zimě a rozšiřovali si znalosti o svém těle. Vše jsme završili dopoledním karnevalem, který se dětem líbil. Už samotná příprava spojená s různými výtvarnými a pracovně-technickými činnostmi děti zaujala a dařila se jim.

ČEKÁNÍ NA VÁNOCE

Už je tady, už je zas, už k nám přišel Mikuláš….Děti se naučily veselé písně a říkadla o čertech a čertících, povídali jsme si o nadcházejícím vánočním čase a těšili se na Štědrý den. Ozdobili jsme vánoční stromeček, zazpívali koledy a těšili se z dárečků. Upekli jsme cukroví a s chutí jsme mlsali.

POJĎTE S NÁMI DO ZAHRÁDKY

V tomto tématu děti získavaly znalosti o tom, kde roste ovoce a zelenina, poznaly jejich chuť a vůni. Povídali jsme si, proč je ovoce a zelenina zdravá, ovoce a zeleninu jsme třídili, poznávali hmatem i čichem, kreslili, vystřihovali, vybarvovali. Upekli jsme jablečný štrůdl a moc si na něm pochutnali.

KAMARÁDI VE ŠKOLCE

Složení třídy se od loňského roku nezměnilo, a tak si děti upevňovaly pravidla třídy. Podpořili jsme kamarádské vztahy a posilovali sounáležitost s třídou Hvězdička.