VE ŠKOLCE NÁS BAVÍ….

 

ŠKOLKA V POHYBU

Tento  projekt je zaměřený na podporu pohybových aktivit. Přináší zábavnou hodinu plnou pohybu, zaměřenou na všeobecný pohybový rozvoj dětí. Trenéři projektu prostřednictvím specifických cvičení rozvíjejí  u dětí pohybovou koordinaci, pozornost, týmovou spolupráci a chuť se hýbat. Děti cvičení v tělocvičně nebo na hřišti pod vedením trenéra baví a těší se na něj.  

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA (MTU)

Tatínku, kam teče voda, když spláchnu?“ „Mami, proč žárovka svítí? Každé malé dítě přijde jednou s podobnou otázkou. A odpověď není jednoduchá. Trubky a dráty nejsou vidět a pouhé vysvětlení nestačí. Projekt malé technické univerzity vede děti k praktickému myšlení (např. bezpečnost práce), využívání a získávání vlastních životních zkušeností (např. zapojení veřejného osvětlení, voda přichází z vodojemu, ale odpadní voda odtéká do čističky) a hlavně k získávání pozitivního vztahu k technice.

Děti se v jednotlivých lekcích s podporou akreditovaných instruktorů (akreditace MŠMT), společných her a práce s oblíbenou a známou stavebnicí LEGO DUPLO© dozví, jak funguje svět kolem nás. A zjistí, že technika je zábavný obor, ve kterém se dá objevit spousta nových věcí.

Obsahem jsou lekce:

  • Stavitel města (co vše najdeme ve městě, tvorba mapy)
  • Malý architekt (jaké známe místnosti v domě, stavba půdorysu podle technického výkresu)
  • Malý inženýr (inženýrské sítě – rozvod vody, odpadu, elektřiny)
  • Stavitel věží (věže a výškové budovy, stavba Ještědu)
  • Stavitel mostů (stabilita, pilíře, stavba mostu)
  • Malý projektant (volné pokračování rozvodů elektřiny, vodovodu a kanalizace)
  • Malý energetik (k čemu nám je elektřina, co se stane, když ji nemáme, postavíme si tepelnou elektrárnu)
  • Malý zpracovatel odpadů (stavba skládky včetně odvětrání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci)

Paní učitelky v naší mateřské škole byly proškoleny akreditovaným lektorem MTU.