Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2

 

ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu v kanceláři Školní jídelny Malé náměstí 2, která stravu zajišťuje.

2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy,musí být předem přihlášeno ke stravování – nejpozději do 12:30 hodin předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 12:30 hodin předchozího dne (24 hodin předem). Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11:45 do 12:00 hodin do výdejny stravy (kuchyňky na jednotlivých třídách). Nutností jsou vlastní čisté přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Neodhlášená strava se vydává ve prospěch strávníků formou přídavků. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon 354 423 213, nebo přímo na ŠJ 354 424 782.

3. Způsob stravování        př.svačina  + oběd + svačina

4. Cena stravného :

          – přesnídávka                           7,- Kč

          – oběd                                    19,- Kč

          – svačina                                  6,- Kč

          – celkem                                 32,- Kč

          – při zkráceném pobytu          26,- Kč      přesnídávka + oběd

                                                                       

5. Stravné se hradí formou pevné zálohy, tj.900,- Kč Každý další měsíc se doplácí vyčerpané stravné do výše pevné zálohy. Znamená to  – při nástupu do MŠ je uhrazena záloha 900,- Kč. Dítě vyčerpá 10 x 30,- Kč, to činí dohromady 300,- Kč v následujícím měsíci  bude úhrada za stravné 300,- Kč.

6. Stravné se hradí příkazem k inkasu . Proto je nutné před nástupem nově příchozích dětí si zřídit povolení k inkasu s limitem 1000,- Kč. Před nástupem do MŠ je nutné  přinést potvrzení o zřízení. Veškeré informace poskytne vedoucí Školní jídelny J. Lhotová každý den od 7 :00 do 15:00 hod. Telefon 354 424 782.

7. Vracení stravného – po ukončení docházky dítěte do MŠ se nevyčerpané stravné vrací :   na konci školního roku (odchod dítěte do ZŠ), po účetním ukončení  roku, tj. po 15. září, (v MŠ je prázdninový provoz červenec  nebo srpen) se stravné  vrací na účet zákonných zástupců, nebo se vyplatí v hotovosti v pokladně MŠ,vždy každé pondělí od 7:00 do 16:00 hod.

8. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení  docházky dítěte do mateřské školy.

 

Řád školní jídelny vydala  řed. MŠ – zpracován dne 29.08.2016

Účinnost od 1. 9. 2016