PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 

Vážení návštěvníci.
hřiště bylo vybudováno pro využití volného času a radosti vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu vydaného na podkladě obecné závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

 

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 10 let!

 

Děti musí být v doprovodu rodičů!

 

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

 

Na hřišti platí zákaz:
 • Poškozování a znečišťování prostor (vykonávání fyziologických potřeb, vstup na plochy pokryté mulčovací kůrou kde je vysázena zeleň), zařízení a vybavení.
 • Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
 • Používání dětských kočárků – z důvodů poškození herní plochy umělého trávníku, nevhodný terén dopadové plochy (kačírek)
 • Vjezdu motorových vozidel.
 • Stanování a rozdělávání ohňů.<
 • Pořádání propagačních či reklamních akcí bez souhlasu správce.
 • Míčová hra fotbal a pod. – plocha a prostory nejsou určeny k těmto účelům.
 • Zákaz psů!

 

Návštěvník je povinen:
 • Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště.
 • Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
 • Dodržovat čistotu.

 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.

 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na policii. Děkujeme.
Školní zahrada je monitorována kamerovým systémem.

 

Návštěvní doba:
Zahrada bude otevřena od dubna do října.
Pondělí – pátek:  16.30 – 20.00 hod.
Sobota  – neděle: 08.00 – 20.00 hod.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i vašim dětem hezký den.