Projekt:

MŠ Cheb Zlaťáček – Šablony III

RČ: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019552

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl nadále zvyšovat a rozvíjet kvalitu předškolní péče Mateřské školy Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace, a to díky personální podpoře v podobě školního asistenta a realizací projektového dne.

Aktivity projektu:

  • Školní asistent
  • Projektový den ve výuce

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.

Logo EU a MŠMT