STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY

 

 

Mateřská škola je v provozu od 1. září 1990. Od tohoto roku byly v provozu čtyři třídy mateřské školy a dvě oddělení jeslí. V roce 1996 se jesle zrušily a od září toho roku bylo v provozu  šest tříd mateřské školy, ve kterých probíhá provoz  doposud. V roce 1990 pracovalo na zařízení  třicet tři zaměstnanců. Z toho osm učitelek, sedmnáct provozních zaměstnanců a osm zdravotních sester. V roce 1993 byla provedena úsporná opatření v počtu zaměstnanců a to hlavně provozních , kde počet klesl na polovinu. 1.listopadu roku 2001 nám bylo přiděleno dislokované pracoviště bývalé 3. mateřské školy, Přemysla Otakara 1, Cheb. Tato MŠ z údajů kroniky je v provozu od roku 1948 a zpočátku  byl provoz  celotýdenní. Nachází se ve vilové čtvrti nedaleko centrální mateřské školy. V zařízení jsou dvě třídy. V roce 2003  mateřská škola vstoupila do právní subjektivity s názvem Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2.

 

Tradice mateřské školy :

Tradicemi mateřské školy jsou oslavy všech svátků společně s rodiči a závěrečné rozloučení s budoucími školáky, které probíhá formou Zahradní slavnosti pro rodiče a veřejnost, kde se představují jednotlivé třídy.

 

Charakteristika mateřské školy :

Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 je zařazena do školského rejstříku s celkovou kapacitou 218 dětí. Jejími součástmi jsou mateřská škola na Malém náměstí 2, s kapacitou 168 dětí, školní jídelna s kapacitou 250 jídel, odloučené pracoviště mateřské školy Přemysla Otakara 1 a výdejnou s kapacitou 50 dětí . Provoz v obou mateřských školách je celkem v osmi třídách. Objekt MŠ Malé náměstí  má tři samostatné budovy po dvou třídách, které jsou propojeny chodbami a v centru budov je kuchyně. Každá třída má své příslušenství (výdejna jídel, umývárny a WC ). Třídy jsou členěny na prostor jídelny, herny a ložnice. Učitelky a provozní zaměstnanci mají u tříd šatny a ve třídách jsou ještě malé oddělené místnosti, které učitelky využívají na uskladnění hraček a pomůcek. V jedné ze spojovacích chodeb jsou místnosti, kde je umístěn mandl, prádelna a dílna pro údržbáře. Součástí kuchyně je sklad potravin a zeleniny. U těchto prostor je kancelář vedoucí této provozní jednotky.V hospodářské části v 1. patře objektu se nachází kancelář ředitele a zástupce školy. Každá budova má samostatná schodiště pro rodiče,  děti a personál. Vilová mateřská škola je jednopatrová. V suterénu budovy se nachází šatna dětí, dílna,sklad čistících prostředků,umývárna a WC pro děti, které se využívá při pobytu na zahradě. V přízemí se nachází třída pro děti, kuchyň, která slouží pro výdej jídla a společná jídelna. V patře je tělocvična, výtvarná dílna a  ložnice.Vedle prostorů tříd je sociální zařízení pro děti. Součástí vily je malá školní zahrada. V době pobytu venku využívají mateřské školy školní zahrady a nedaleký lesopark.